contactenos@ramguz.com.co +57 ​(601)309 9333  - +57 301 216 2287
Oil and Gas

MIDSTREAM

UPSTREAM

Separación de sólidos contaminantes de fluidos (líquidos o gases) 

Separación de líquidos contaminantes de fluidos Líquidos 

Separación de líquidos y sólidos contaminantes de corrientes de gas 

Control total de contaminación en equipo crítico